Privacy

Privacy
De Vrijeschool Michaël is verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens.
Hoe we dit doen, is te lezen in onze Privacyverklaring. Voor klachten of andere opmerkingen over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, kun je contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@vrijeschoolmichael.nl. Samen met nog zes andere scholen in ’t Gooi heeft het bestuur (bevoegd gezag) een functionaris voor gegevensverwerking (FG) die klachten voor onze school in behandeling neemt.