klachtenregeling

Waar mensen samenkomen gaan soms dingen mis. Het kan voorkomen dat je een zorg, ontevreden gevoel of klacht hebt. Of misschien heb je iets gesignaleerd waarover je in gesprek wilt gaan of waarop je actie wilt ondernemen.

In de meeste gevallen kunnen zorgen of ontevredenheid in goed overleg opgelost worden. In sommige gevallen lukt dat helaas niet. Wij gaan ervan uit dat wij je met deze wegwijzer voldoende handvatten geven om de juiste weg te kunnen vinden. Wij onderscheiden hierbij verschillende situaties: 

● een zorg, ontevreden gevoel of klacht over een situatie rond je kind of de klas van je kind;

● een algemene zorg, ontevreden gevoel of klacht over een situatie binnen de school;

● Je signaleert ongewenst gedrag binnen de school: geweld, racisme, agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten;

● Je hebt een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik. 

Wij nemen je in deze wegwijzer mee in de stappen die je kunt nemen. Daarnaast geven wij een toelichting op wat je van de verschillende betrokkenen kunt verwachten. 

Mocht je situatie niet overeenkomen met een van bovengenoemde situaties en wil je toch in gesprek gaan, benader dan één van de in deze wegwijzer genoemde personen, zodat zij jou kunnen begeleiden in het vinden van de juiste weg.

 

In de wegwijzer bij klachten en de klachtenregeling van de school vind je uitgebreidere informatie. 
De contactgegevens staan in de wegwijzer bij klachten.