Fermate

Fermate is een initiatief van de Vrijeschool Michael, Unita, Qinas en de Huizermaat. Vanaf schooljaar 2023-2024 gaat deze nieuwe regionale tussenvoorziening van start. De locatie van deze tussenvoorziening is op de Vrije School Michael, Esther de boer van Rijklaan 24, in Bussum.

Fermate is een overgangsjaar richting voortgezet onderwijs voor leerlingen die versneld door de basisschool zijn gegaan. Deze cognitief slimme, jonge leerlingen zijn nog niet toe aan doorstroom naar de brugklas. Vaak kunnen zij nog sterker worden in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en executieve vaardigheden. In Nederland wordt op verschillende plekken voor deze doelgroep al een overgangsjaar aangeboden zoals bijv. Intermezzo in Nijmegen.

 

Het nieuwe curriculum wordt in het schooljaar 2022 -2023 in samenwerking met PO en VO docenten ontwikkeld. Bepaalde elementen uit het vrijeschool onderwijs worden in het lesprogramma opgenomen. Denk aan het periode-onderwijs, muziek, toneel en kunstvakken. Daarnaast worden ook vakken en lessen in het programma opgenomen, die niet Vrijeschool specifiek zijn. De samenwerking met de Huizermaat maakt het mogelijk dat gespecialiseerde vakdocenten, vaklessen verzorgen.

 

Aanmelding vanaf september 2022 via het Loket van Unita

Vanaf sept 2022 kunnen leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, aangemeld worden bij het Loket van Unita via een Verkennende Consultatie. Een HB specialist van Unita kijkt dan samen met de school, ouders en kind of dit tussenjaar passend kan zijn. Er zijn ongeveer 16 plaatsen, bij over-inschrijving wordt gekeken naar de groepssamenstelling.

 

In de digitale folder op deze pagina is meer over dit initiatief te lezen.

Neem gerust contact op met de schoolleiding (Ariadne Jaski) voor meer informatie. Het is het handigst om een mail te sturen naar schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl Ariadne zal dan een belafspraak maken.