Fermate

Fermate is een initiatief van de Vrije School Michael, de Huizermaat en de samenweringsverbanden Unita (PO) en Qinas (VO). Vanaf schooljaar 2023-2024 is deze nieuwe regionale tussenvoorziening van start gegaan. De locatie van deze tussenvoorziening is op de Vrije School Michael, Esther de boer van Rijklaan 24, in Bussum.

Fermate is een overgangsjaar voor leerlingen die versneld door de basisschool zijn gegaan. Deze cognitief slimme, jonge leerlingen zijn nog niet toe aan een doorstroom naar de brugklas. Vaak kunnen zij nog sterker worden in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling, executieve vaardigheden en leerstrategieën. 

 

Het nieuwe curriculum is in samenwerking met PO en VO docenten ontwikkeld. De samenwerking met de Huizermaat maakt het mogelijk dat gespecialiseerde vakdocenten, vaklessen verzorgen. Denk aan Russisch, Klassieke talen, Duits, Science, Techniek, Aardrijkskunde en Kunst. Hierbij wordt niet vooruitgelopen op het VO, maar verdiept en verrijkt. Verder wordt er projectmatig gewerkt, waarbij onderzoekend en ontwerpend leren centraal staan.

 

Aanmelding via het Loket van Unita

Leerlingen kunnen aangemeld worden door de school en ouders bij het loket van Unita. Een HB specialist van Unita kijkt dan samen met betrokkenen of Fermate passend is.

 

In de digitale brochure op deze pagina is meer over Fermate te lezen.

Neem gerust contact op met de schoolleiding (Ariadne Jaski) voor meer informatie. schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl 

Informatieavonden voor scholen en ouders

De eerstvolgende informatieavond zal in september 2024 zijn. De defintieve datum volgt nog.

Je kunt je hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl of eugenie@vrijeschoolmichael.nl

 

locatie

Vrije School Michael

Esther de Boer van rijklaan 24 bussum

lokaal Fermate

 

lesjesmiddagen

Heb je interesse in Fermate? Laat je zoon of dochter dan op de lesjesmiddagen sfeer proeven en kennismaken met de wijze van lesgeven, de school, docenten en leerlingen. Meld je wel even aan door een mail te sturen naar eugenie@vrijeschoolmichael.nl 

Deze lesjesmiddagen zijn alleen voor de (mogelijk) toekomstige leerlingen bedoeld. Ouders zijn van harte welkom op de informatieavonden.

De data voor schooljaar 2024 - 2025 volgend z.s.m.

Downloads

VO vakleerkrachten Fermate
Enkele enthousiaste docenten van de Huizermaat, verzorgen twee keer per week vaklessen bij Fermate
klimaatconferentie Fermate
Op 16 november 2023 hadden de leerlingen van Fermate een klimaatconferentie