Organisatie

De Vrije School Michaël valt sinds 1 januari 2023 onder de verantwoordelijkheid van Stichting Vrijescholen Midden-Nederland. Deze stichting bestaat momenteel uit twee vrijescholen. De Vrije School Michael uit Bussum en Het Zonnewiel uit de Bilt. De Vrije School Michael was tot 1 januari 2023 een zogeheten eenpitter met een vrijwillig ouderbestuur.

 

In de loop der jaren is de verantwoordelijkheid voor bestuurders steeds groter geworden. Het besturen van een school vraagt niet alleen veel tijd, maar ook veel expertise. Daarom zijn we op weg naar een stichting met meerdere vrijescholen en een bezoldigd, professioneel bestuurder.

De fustie met twee scholen is een eerste stap in de gewenste richting.