Tijdspad VO

Na de zesde klas en de Fermate klas gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Er zijn kinderen die hun schoolloopbaan voortzetten op de bovenbouw van de vrijeschool en er zijn kinderen die naar scholen in de directe omgeving gaan(zie goois scholen gids)of naar de talentklas van bijvoorbeeld de Huizermaat.
Ten aanzien van de vrijescholen gaan onze leerlingen naar de Waldorfschool in Utrecht, de Stichtse vrijeschool in Zeist of het Geert Grootte College in Amsterdam. Voor deze scholen is minimaal een VMBO-t advies nodig. 

 

 

Tijdspad ten aanzien van de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Schooljaar 2023 - 2024

      klas 5

    • wanneer

     Wat

      4 oktober 2023

     Ouder informatieavond over het VO. Belangstellende ouders van klas 5 zijn ook van harte welkom.

      

     Oudergesprekken maart 2024

     De eerste oriënterende gesprekken vinden plaats met ouders. Waar denkt school aan, wat zien wij als school en waar denken ouders aan. 

      

     April 2024

     De lkr voert kindgesprekken met de leerlingen. Hierin wordt voor de leerling ook duidelijk wat goed gaat en wat nog ontwikkelpunten zijn met het oog op het VO.

      

      

     Klas 6

     4 oktober 2023

     ouder informatieavond over het VO.

      

     Nov 2023

     Voor leerlingen met dyslexie is er keuze bij de doorstroom: audio-ondersteuning, zwart/wit, vergroot. De intern begeleider inventariseert welke leerling wat wil bij de leerling zelf en bij de leerkracht.

     Na de herfstvakantie/30 okt 2023

     Afname B8 LIB Cito.

     November 2023

      

     voorlopige adviesgesprekken met ouders (en leerlingen indien het al redelijk duidelijk is wat het advies zal zijn).

     December 2023/januari 2024

     Start informatieavonden voor ouders op de VO scholen.

      

     Januari 2024

     Opendagen en lesjesmiddagen voor leerlingen.

     6 en 7 februari 2024

     Afname doorstroomtoets

     Na uitslag doorstroomtoets

     maart 2023

     Mocht een leerling de doorstroomtoets beter dan maken dan het advies, dan kan door de school het advies worden bijgesteld, mits dat in het belang is van de leerling.

     Na uitslag doorstroomtoets

     De leerlingen ontvangen hun definitief advies op papier.

     Ouders halen het advies met alle andere documenten op bij de leerkracht.

     25 t/m 31 maart 2023

     Er is maar 1 week waarin ouders hun zoon/dochter kunnen aanmelden, met het definitief advies, voor een VO school. Opgave mag maar op 1 VO school.

     2 april 2023

     Vaste lotingsdag in ’t Gooi voor scholen die teveel aanmeldingen hebben gekregen. Dezelfde dag worden ouders en PO scholen ingelicht.

     3 april 2023

     Ouders van leerlingen die uitgeloot zijn (in ’t Gooi) melden hun zoon/dochter aan bij de 2e VO school van hun keuze. Hierbij geldt de volgorde van aanmelding!