Ouderbijdrage

Onze school ontvangt net als andere basisscholen in Nederland gelden van de overheid om het onderwijs te kunnen bekostigen. Het aanbieden van vrijeschoolonderwijs brengt echter extra kosten met zich mee.

 

Aan de ouders die het zich kunnen permitteren vragen we daarom een vrijwillige ouderbijdrage. Het niet kunnen betalen van een ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan een schoolactiviteit.

 

Dankzij ouderbijdragen kan een extra kwaliteitsimpuls aan het vrijeschoolonderwijs worden gegeven. Dit betreft personele en materiële kosten. De ouderbijdragen worden besteed aan:

 

  • De vakken euritmie (voor de kleuters), handwerken, handvaardigheid, muziek en de aanwezigheid van een kunstzinnig therapeute/kunstzinnige therapie binnen de school.
  • Het gebruik van natuurlijke materialen en specifieke leermiddelen als bijenwas, periodeschriften, wol, hout en tuinbouwmaterialen.
  • Buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisjes en/of excursies.
  • Het vieren van de jaarfeesten.

 

Een richtlijn voor een vrijwillige ouderbijdrage van oktober t/m juli (10 maanden) is:

 

€75,- per maand/ €750,- per schooljaar (1 of meer kinderen bij een gemiddeld inkomen)     

 

Voor ouders die minder te besteden hebben, hebben we tot nu toe altijd de volgende richtlijnen gehad. 
€33,- per maand/ €330,- per schooljaar  (1 kind)       

€43,- per maand/ €430,- per schooljaar  (2 kinderen)            

€52,- per maand/ €520,- per schooljaar  (3 kinderen)
             

 

 

Het staat u natuurlijk vrij om meer of minder te geven.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het lerarenteam, de MR en het bestuur,

 

Onze school maakt vanaf schooljaar 2019-2020 gebruik van WIS Collect voor de facturatie van het toegezegde bedrag ouderbijdrage aan onze ouders. Wis Collect werkt niet met automatische betalingen via incasso, maar met i-deal.

 

Heeft u vragen over de ouderbijdrage, neem dan contact op met de administratie van de school. administratie@vrijeschoolmichael.nl

Downloads

ouderbijdrage
In deze brief treft u informatie over onze ouderbijdrage.
uitleg over betaalwijzen betalen ouderbijdrage
In dit schrijven geven we uitleg over de wijze waarop ouderbijdragen betaald kunnen worden.