AANMELDPROCEDURE

In onze school is voor het komende schooljaar 2018-2019 geen plaats meer voor kinderen in de kleuterklassen en klas 1 (groep 3).

Wel is er ruim plaats in de beide klassen 2 (groep 4).

Er zijn 2 plaatsen in klas 4 (groep 6)

En 3 plaatsen in klas 5 (groep 7)

 

  • Alleen zusjes en broertjes van kinderen die onze school al bezoeken, worden zeker geplaatst.
  • Er is een voorrangsregeling voor kinderen die verhuizen vanaf een andere Vrije school.

 

Hieronder puntsgewijs de aanmeldprocedure:

 

  • Ouders die een kind willen aanmelden kunnen dit per mail doen bij de schoolleider.  schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl
  • U krijgt dan binnen één week bericht van de coördinator aanname of de schoolleider.
  • Nieuwe ouders worden uitgenodigd op de eerstvolgende infomiddag.
  • Daar is het mogelijk om een inschrijf-formulier mee te krijgen.
  • Kinderen worden in volgorde van binnenkomst ingeschreven op een wachtlijst
  • Eén jaar vóórdat een ingeschreven kind 4 wordt krijgen ouders bericht of er plaats is.
  • Ouders kunnen dan eventueel besluiten om het kind op de wachtlijst te laten staan.