Tijdspad VO

Na de zesde klas gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Er zijn kinderen die hun schoolloopbaan voortzetten op de bovenbouw van de vrijeschool en er zijn kinderen die naar scholen in de directe omgeving gaan.
Ten aanzien van de vrijescholen gaan onze kinderen naar de Waldorfschool in Utrecht, de Stichtse vrijeschool in Zeist of het Geert Grootte College in Amsterdam. Voor deze scholen is minimaal een VMBO-t advies nodig. 

In onze schoolgids treft u een overzicht van de scholen waar onze kinderen vorig schooljaar naar toe zijn gegaan.

 

Tijdspad ten aanzien van de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Schooljaar 2022 - 2023

   

  • Voor de zomervakantie hebben alle kinderen een voorlopig schooladvies ontvangen. Het voorlopig schooladvies kan nog worden bijgesteld op grond van de ontwikkeling die jullie zoon/ dochter in het laatste half jaar doormaakt. Aan het voorlopig schooladvies kunnen nog geen rechten worden ontleend. Het is een indicatie, die over het algemeen redelijk klopt. Het voorlopig schooladvies is in de tweede helft van het schooljaar in de vijfde klas gegeven.
  • woensdag 26 oktober 2022 volgt een ouderavond waarin we de overstap naar het VO aan de hand van een PowerPoint presentatie verder zullen toelichten en bespreken.

   

  • Na de herfstvakantie wordt de CITO B(egin) 8 afgenomen over een periode van drie weken.

   

  • 21 en 22 september 2022 wordt op school de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) in de zesde klassen afgenomen. De afname wordt verzorgd door een kinder- en jeugdpsycholoog. De afname is dit jaar eerder dan voorgaande jaren. Omdat het in deze test niet om schoolse vaardigheden gaat, is de eerdere afname niet van invloed op de uitslag.

  • Maandag 5 december 2022 (klas 6A) en donderdag 8 december 2022 ( klas 6B)  vinden er op school voortgangsgesprekken plaats met ouders en kind. In dit gesprek wordt de naast de algemene ontwikkeling ook de uitslag van CITO B8 besproken en de uitslag van de NIO toegelicht en besproken. 
  • Vanaf januari 2023 is het de bedoeling dat ouders/ verzorgers met hun kinderen de open dagen van de VO scholen bezoeken. Houd de sites van scholen die jullie interesse hebben goed in de gaten in verband met informatie avonden. Soms zijn deze al november.

  • Maart 2023: aanmelding bij de VO school die aansluit op het gegeven definitieve schooladvies.( Het aanmelden gebeurt door ouders)
  • April 2023: De landelijk verplichte eindtoets wordt afgenomen op dinsdag 18 en woensdag 19 april 2023. Wij hebben gekozen voor de IEP eindtoets. De uitslag van deze eindtoets kan het schooladvies niet  negatief beïnvloeden. Het schooladvies zal dus niet op grond van een slechter dan verwacht gemaakte eindtoets, naar beneden worden bijgesteld. Bij een hogere uitslag dan het definitieve advies kan de school het advies eventueel heroverwegen. De eindtoets is voor school belangrijk om de eindopbrengsten te verantwoorden. Niet alleen voor inspectie, maar ook voor onszelf.

  Download

  powerpoint info avond VO
  In deze powerpoint staat handige informatie voor de overstap naar het VO