Agenda

5 september 2023
Eerste schooldag kleuters
De oudste kleuters van het vorig schooljaar, die dit schooljaar naar de eerste klas gaan, gaan op maandag vanuit de kleuterklassen over een brug naar de eerste klas. Vervolgens worden ze welkom geheten in de zaal van de school. Bij dit ritueel zijn de kleuterjuffen aanwezig. Daarom starten de andere kleuters een dagje later.