Klas 5

Vanaf de vierde klas verandert de spreuk waarmee de leerlingen 's ochtends de dag beginnen in: Ik zie rond in de wereld ....

En dat is de perfecte samenvatting van wat er met een vierdeklasser gebeurt.

Waar een kleuter nog helemaal opgaat in en meebeweegt met de omgeving, neemt een vierde klas leerling steeds meer afstand. Het kind van negen kijkt, soms met een kritische blik, naar zijn omgeving. Dit proces is in ontwikkeling. Het gaat met stapjes en schoksgewijs. En daarmee is het soms moeilijk, niet alleen voor de leerling zelf, ook voor zijn of haar omgeving.

Die afstand en het overzicht dat je daarmee verkrijgt, zien we terug in de lesstof van de vierde klas. 

Zowel in het rekenen als in de aardrijkskunde zien we de wereld vanuit het vogelperspectief. De leerlingen leren plattegronden maken. Ze leren meten en leren de omtrek en de oppervlakte te berekenen. Ook het decimale stelsel is een vorm van afstand op zich. In de derde klas leerden de kinderen nog meten met een duim en voet. Nu objectiveren we het maatsysteem met een Europese standaard, de meter.

Taalkundig nemen we afstand door een analytische houding aan te nemen. De taal wordt ontleed, een zin in stukjes gehakt en in de tijd geplaatst. Is er sprake van verleden, heden of toekomst? Zo ook wordt met rekenen het geheel in stukjes gehakt met de breuken. 

En net als de Noorse goden, waar alle verhalen in de vierde klas over gaan, worden de kinderen geconfronteerd met de tijd. Hoe is onze omgeving eigenlijk ontstaan? 

Een echte vierdeklasser kan zich heel druk maken over waar het met de wereld naar toe gaat. Acties worden spontaan opgezet om dieren en mensen te helpen. De vierdeklasser is een doener! Onze klas is een actief en ambitieus stel. Dus dat belooft wat! 

 

Wil je meer weten over het leerplan van de vierde klas? Kijk dan in pagina's van klas 4.